top of page

Wie zijn we?

Open handen met gele bloem

Over-Hoop vandaag

Over-Hoop vzw richt zich als lotgenotenvereniging zowel tot ouders als tot het verkeersslachtoffer zelf of hun naasten. We zijn een groep van vrijwilligers/ervaringsdeskundigen die nieuwe lotgenoten een luisterend oor en een warme lotgenotenbabbel willen aanbieden. We beluisteren de vele emoties en vragen vanuit hun eigen ervaring. We begrijpen ze als geen ander. (H)erkenning is zo belangrijk en helpend. Waar nodig gaan we samen op zoek naar wat of wie verder zou kunnen helpen.

De website is een belangrijk contactpunt.

De dagelijkse leiding van Over-Hoop vzw berust bij Sabine Cocquyt. Zij is voorzitter van het Bestuur en de eerste contactpersoon. Rond haar staat een groep van ouders en ook enkele verkeersslachtoffers. Dit zijn allemaal ervaringsdeskundige vrijwilligers. Zij staan klaar om eenmalig of enkele keren met nieuwe lotgenoten op stap te gaan.

Samenwerken mét slachtoffers

Heel wat organisaties zijn betrokken op verkeersslachtoffers. Als Over-Hoop vinden we het belangrijk ons met hen te verbinden en samen te werken. De doelgroep van zwaar gewonde verkeersslachtoffers is omvangrijk. Onze stem, onze noden en behoeften moeten duidelijk verwoord worden. Ook daar wil Over-Hoop vzw zich verder voor inzetten. Waar nodig en wenselijk helpen we lotgenoten ook bij hun zoektocht in het landschap van hulpverlening en ondersteuning.

Bijeenkomst jonge verkeersslachtoffers Over-Hoop vzw

Hoe het begon?

Over-Hoop vzw werd in 2008 opgericht door een groep van 7 gezinnen met jonge verkeersslachtoffers. Elk van deze jongeren of kinderen was slachtoffer geweest van een zwaar verkeersongeval en had een tijd in coma gelegen. Elk van deze families had al een bewogen tijd achter de rug, contact met heel wat hulpverleners en instanties. Elk van hen had ook nog een lang traject te gaan zonder te weten waar hen dat naartoe zou leiden.

In de loop van de jaren die volgden, vonden heel wat andere families hun weg naar Over-Hoop. Lotgenoten ontmoetten elkaar op infoavonden, ontmoetingsdagen, sportieve activiteiten, wandelingen, uitstapjes. Het streefdoel en resultaat was telkens: uitwisselen en informeren, elkaar ontmoeten en ondersteunen.

Ook de jonge verkeersslachtoffers zelf vonden elkaar gaandeweg steeds meer. Ze organiseerden zich in hun eigen groep met de betekenisvolle naam “Brain-Storm”. Begeleid door vrijwilligers ontmoetten zij elkaar op leuke, ontspannende, soms zelfs heel avontuurlijke activiteiten.

Zowel voor de ouders als voor de jongeren draaide het telkens weer om (h)erkenning vinden bij mensen, die als geen ander, hen begrijpen, omdat ze het zelf meegemaakt hebben.

Over-Hoop evolueerde verder en ontwikkelt nu een aanbod op maat. We brengen lotgenoten samen die recent en in het verleden slachtoffer van een ongeval werden.

Het bestuur van Over-Hoop vzw

​Sabine Cocquyt, Astrid Rubbens, Katrien Rombouts en Marc Craps

Het bestuur van Over-Hoop vzw wordt gevormd door 
Sabine Cocquyt, Astrid Rubbens, Katrien Rombouts en Marc Craps.

bottom of page